english flag germany flag hungary flag
 
 
TISZTELT LÁTOGATÓK!

1990-ben Dabas város valós igények kielégítésére hozta létre iskolánkat, a 219. sz. Ipari Szakmunkásképző Iskolát, amely 1994-ben felvette a Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola és Kollégium nevet.

Fő profilunk a szakképzés, amely mellett szakgimnáziumi oktatás és két éves nappali tagozatos iskolarendszerű, érettségire felkészítő képzés és esti rendszerű felnőttoktatás is zajlik. Az elmúlt évek során a köznevelési rendszer nagy mértékben átalakult és ezzel párhuzamosan a szakképzés rendszere is sokat változott. Abban az esetben, ha köszöntőmet például egy öt évvel ezelőtt végzett kőműves tanuló olvassa, számára a mai képzési struktúra már egészen mást jelent. Egyre nagyobb hangsúlyt kapott és kap a gyakorlati képzés, 2010-ben a Pest Megyében található szakképző intézmények közül alig volt olyan, amelyik rövidebb képzési idővel és nagyobb arányú gyakorlattal szakképzést indított volna. A mi iskolánk ebben is úttörő volt, elindította a képzést és mára már csak ilyen típusú képzések indítására van lehetőség mindenki számára. Amennyiben egy tanuló szakképző iskolában kíván érettségit szerezni, ebben az esetben is gyakorlati oktatásban részesül. Ez különbözteti meg a gimnáziumi és a szakgimnáziumi rendszert, a mi iskolánk az utóbbira készít fel.

 

Az iskola az Érdi Szakképzési Centrum tagintézményeként működik, Dabas Város Önkormányzata a mai napig is kiemelt figyelmet szentel a dabasi köznevelési intézményekre. A fenti változásokra visszatérve az intézmény neve is többször módosult jogszabályi változásokból eredően. Kossuth Zsuzsanna nevét a mai napig is büszkén viseljük.  Intézményünk a hazai és nemzetközi pályázatoknak, partnereknek köszönhetően mindig is a fejlődés útján járt. Valamennyi kollégám nevében mondhatom, mindannyian azon dolgozunk, hogy tanulóinknak értéket közvetítsünk a társadalomban történő boldogulásukhoz, és a 21. század kihívásainak megfelelően a legkorszerűbb ismeretekben részesüljenek. Ezt segítik elő informatikai eszközeink, az Európában szinte egyedülálló 3-4-dimenziós oktatási tananyagaink. Kiemelt figyelmet szentelünk a Kárpát-medencében működő magyar intézményekkel történő kapcsolattartásra - rendszeres diákcserékre. Nyertes Erasmus + projektjeinknek köszönhetően kiválasztás alapján lehetősége van az iskolában tanulóknak és dolgozóknak egy-egy hónapos külföldi szakmai gyakorlat teljesítésére.

Nagy hangsúlyt fektetünk a környezetvédelemre is, ezt a tevékenységünket pályázati forrással is igyekszünk támogatni. Tantermeink és irodáink is környezetbarát módon működnek.
A tehetséggondozásról és a felzárkóztatásról sem felejtkezhetünk meg, szakmai és közismereti versenyeken is indulunk, fogadjuk a sajátos nevelési igényű tanulókat és Szakképzési Hídprogramban is folytatunk képzést.  Ez egyben egyfajta társadalmi felelősség-vállalás is.

Az iskola dolgozói azon is fáradoznak, hogy hagyományokat közvetítsenek a tanulók felé és azokat átörökítsék. Öregdiákjaink visszajárnak iskolánkba és mára az iskola mellett alapítvány is működik, évente bált is szervezünk.

2009-ben kaptam megbízást az intézmény vezetésére, ez alatt az idő alatt számos változás történt, természetesen az eddig felsoroltak csak egy részét jelentik azoknak. Néhány dolog azonban nem változott, továbbra is szakképzést folytatunk, nyertes pályázatokban dolgozunk és mottónk szerint is igyekszünk mindenkinek segíteni a boldogulásában

Stégner Péter
Tagintézmény-vezető

 

 
 

Copyright © 2009 Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola és Kollégium | Minden jog fenntartva!
Készítette:
Go Visual Studio